Din guide till hyr-rekrytering / hyrköp


I denna artikel går via igenom vad det är och värdefulla tips längst vägen.


1. Vad är en hyr-rekrytering
Hyr-rekrytering/hyrköp innebär att ett företag hyr in en konsult från ett konsultbolag där det finns en uttalad ambition att rekrytera över konsulten om samarbetet faller väl ut. Det skiljer en vanlig konsulttjänst på det sättet att det finns en plan att rekrytera över konsulten vid kontraktets slut.

2. När används hyr-rekrytering
När företaget står inför ett 1) akut behov att få in en person 2) och det finns även behov av rollen ur ett långsiktigt perspektiv och 3) man har ingen parallell process där man söker efter en permanent kandidat för den långsiktiga tjänsten.

3. Varför inte rekrytera om behov 1 & 2 ovan är uppfyllda?
Vid rekrytering av fasta tjänster är det i regel betydligt fler kandidater i loopen, fler intervjusteg, psykometriska och ibland även praktiska kunskapstester involverade. I de urvalsstegen har företaget och kandidaten både mer underlag och tid att lära känna varandra och fatta ett informerat beslut åt båda hållen. Denna process tar flera veckor och kandidaterna har ofta 1-3 månaders uppsägningstid att beakta. Detta möter därmed inte alls upp till det akuta behovet.

4. Varför erbjuder företaget inte en provanställning direkt till utvald konsult?
Anledningen till att man inte erbjuder den tilltänka konsulten en provanställning direkt är för att processen i regel går fortare, urvalet är snävare och då är en anställning hos konsultbolaget ett bra alternativ för både konsulten och företaget att ’känna på varandra’ även om man tekniskt sett kan göra detsamma i en provanställning direkt hos företaget.

5. Passar hyr-rekrytering för alla tjänster?
Personligen anser vi på Fand att hyr-rekrytering lämpar sig bäst för juniora tjänster. Urvalet av tex ekonomiassistenter som är utan jobb är betydligt rikare än tex redovisningschefer utan arbete. Därför finns det oftast fler att välja mellan i det mer juniora segmentet vilket är positivt för urvalet.

6. Vad är då viktigt att tänka på vid hyr-rekrytering?
Det är viktigt att våga utmana tanken om att ersätta 1:1. En uppsägning kommer sällan läglig och det är lätt att fokusera på att lösa den kommande luckan genom att rekrytera identisk profil. Försök att se uppsägningen som en möjlighet. En möjlighet att forma om profilen för att ta tjänsten till nästa nivå och möta de nya krav organisationen står inför. Ibland kan en konsultlösning för att hålla det löpande flytande vara smidigt. Då kan man under tiden planera för den nya permanenta rollen. Det är också värdefullt att lyfta blicken och fundera på – vilka utmaningar som finns i stunden och var organisationen befinner sig ett år fram.

Värdefulla tips:
– Säkerställ att konsultens löneanspråk ligger inom samma intervall som företagets budget
– Konsultera noggrant för vilken typ av roll du planerar att applicera en hyr-rekrytering för
– Fråga vilka långsiktiga mål och planer som finns för bolaget för att förstå rollens framtidsutsikter


en_GB