Fem tips för lyckad onboarding av konsulter

En bra onboarding är viktigt för att maximera anställdas potential. I dagens flexibla arbetsmarknad är en genomtänkt onboarding-process avgörande, både för vanliga anställningar och konsulter. Att vara konsult innebär eget ansvar, och att då få stöd från arbetsgivaren underlättar. Vi går igenom fem steg för att skapa en framgångsrik introduktion för att säkerställa att konsulterna når framgång i sina uppdrag. Företag med en standardintroduktionsprocess upplever 50 % högre produktivitet för nyanställda (Källa: Society For Human Resources Management).  

1. Förberedelsen är av stor vikt

Innan den nya konsulten kliver in genom dörren är det viktigt att se till att allt är förberett. Säkerställ att både tekniken och administrativa detaljer är på plats, inklusive den nödvändiga utrustningen och åtkomst till systemen. Genom att eliminera eventuella hinder i förväg kan en smidig start säkras. Intern kommunikation är också av värdefull för att ge konsulten en känsla av välkomnande samt för att förbereda teamet för att ta emot den nya konsulten på bästa sätt. Var tydlig med företagets värderingar, uppdragets syfte och de förväntningar som finns.

2: Skapa en inbjudande atmosfär

Arrangera ett möte där konsulten får möjlighet att träffa nyckelpersoner inom organisationen. Genom att dela insikter om företagets kultur och värderingar hjälper du konsulten att snabbt känna sig som en integrerad del av teamet redan från första dagen. Att tilldela en mentor som kan agera som konsultens guide och stöd under de tidiga veckorna är också värdefullt.

Vår roll som konsultbolag spelar en viktig roll i hur väl konsulten känner sig i början av uppdraget. Att upprätthålla en kontinuerlig kontakt både före och under uppdraget är avgörande för att fånga upp eventuella frågor och funderingar som kan påverka kvaliteten på uppdraget.

3: Introduktion till konsultuppdraget

Erbjud som företag en strukturerad introduktionsplan som effektivt hjälper konsulten att komma igång med sina arbetsuppgifter. Tillhandahåll tillgång till dokumentation och resurser som kan vara till nytta för att underlätta arbetsprocessen. Genom detta kan konsulten känna sig trygg både i sin roll och i företagets struktur, vilket främjar en snabbare och mer produktiv start. En genomtänkt introduktionsplan fungerar även som ett verktyg för att förkorta inlärningsfasen och underlätta för konsulten att komma upp i fart.

4: Kommunicera klara förväntningar och mål

En tydlig och öppen kommunikation är avgörande för att säkerställa framgång. Genom att tydligt definiera uppdragets mål och förväntningar på konsulten skapas en känsla av trygghet och förtroende för båda parter. Genom regelbundna uppföljningsmöten kan du säkerställa att konsulten är på rätt spår och tillhandahålla det stöd som behövs för att uppnå målen. Detta skapar en ram för ömsesidig förståelse och säkerställer att arbetsprocessen fortskrider smidigt.

5: Feedback och kontinuerlig utvärdering

Kommunikation och feedback är värdefullt åt båda håll. Det tillåter också att regelbundet utvärdera onboardingprocessen och är en förutsättning för att kunna förbättra den över tiden. Genom flexibilitet och anpassning efter behov kan du säkerställa en ännu mer givande onboardingupplevelse för kommande konsulter.

Hur stöttar konsultbolaget onboardingprocessen?

Att matcha konsulter med rätt uppdrag är grundförutsättning för ett konsultbolags framgång. Men det är inte nog att bara hitta rätt person till jobbet. Att hjälpa konsulterna att förstå uppdraget och arbetsuppgifterna är bara början för en lyckad tillsättning där konsulten trivs. Här är några sätt som ett konsultbolag kan stötta onboardingprocessen:

  • Anpassad stöttning: Beroende på konsultens erfarenhet kan stöd ges för att förstå förväntningar och ansvar i konsultrollen hos kunden och gentemot konsultbolaget.

  • Tydlig uppdragsbeskrivning: Presentera en klar bild av kundens företagskultur, värderingar samt uppdragets mål och syfte. Detta skapar en starkare förståelse för vad uppdraget innebär och minskar startsträckan för konsulten.

  • Strukturerad feedback: Skapa en struktur för regelbunden återkoppling både på konsultens prestation och uppdraget. Detta möjliggör förbättring och stöd när det behövs och höjer trivseln i konsultrollen.


En välplanerad onboarding är avgörande för att säkerställa att nya konsulter snabbt blir produktiva och engagerade. Genom att följa dessa steg kan du underlätta deras start och säkerställa att de bidrar till organisationens framgång.

sv_SE