Tag: Förändringar på ekonomifunktionen

  • Tre förändringar på ekonomifunktionen 2024

    Tre förändringar på ekonomifunktionen 2024

    Vi ser en rad trender som redan nu håller på att förändra- och kommer att förändra framtidens ekonomifunktioner. Här sammanfattar vi tre av dem. Ökade regulatoriska och finansiella krav på bolagen medför att mer tid kommer att behöva läggas på rapporteringen. Det i sin tur kräver tighta processer, automatisering och effektivisering av mer generiska arbetsuppgifter.…

en_GB