Arbetsglädje är en nödvändighet

Arbetsglädje är en nödvändighet.

Visste du att glada medarbetare är 12% mer produktiva?

Glädje – ”en stark känsla av välmående och vilja att leva” – är en stark drivkraft som inte bara leder till framgång men också till hälsa och välmående. Glada medarbetare är faktiskt 12% mer produktiva, har lägre stressnivåer och är mer kreativa, engagerade och samarbetare bättre.

Trots det är glädje på arbetsplatsen lång ifrån en självklarhet för medarbetare i Sverige. Alltför många upplever sin arbetsplats som trist och meningslös. Denna brist av glädje leder till utbrändhet, låg produktivitet och oengagerade medarbetare.

Men det behöver inte vara så!

Steg 1. Omfamna flexibilitet: Arbetsmarknaden har förändrats och medarbetare värdesätter flexibilitet och valmöjligheter mer än vad många inser. Att erbjuda flexibilitet kan leda till en ökad work-life balance och därmed ökad arbetsglädje. 

 Steg 2. Bygg en stark gemenskap: Att skapa en stark gemenskap på arbetsplatsen ger medarbetare en känsla av tillhörighet och meningsfullhet. Att känna sig delaktig i ett gemensamt mål och ha goda relationer med kollegor är starkt bidragande till arbetsglädje.

Steg 3. Fokusera på mänsklig koppling och motivation:  Lycka och motivation kommer inifrån. Att fokusera på att skapa en arbetsmiljö som främjar mänsklig koppling och hjälper medarbetare att hitta sitt ”purpose” kan leda till ökad motivation och arbetsglädje.

Glädje på arbetsplatsen handlar inte bara om arbetsmiljön. Att hitta rätt person för rätt jobb är avgörande. En person som trivs i sin roll och med sina kollegor har större chans att känna glädje på arbetsplatsen. Vi på Fand jobbar därför aktivt med att hitta rätt person för rätt jobb, främja en positiv arbetskultur och stödja chefer och framför allt skapa arbetsglädje.

Vi har en stark övertygelse om att arbetsglädje uppstår när vi får ta ansvar och känna meningsfullhet i det vi gör. Namnet Fand är hämtat från den mytologiska gudinnan Fand som symboliserar just glädje.

Arbetsglädje är inte en lyx, utan en nödvändighet för både individen och organisationer. Genom att investera i arbetsglädje skapar vi en mer produktiv, innovativ och attraktiv arbetsplats. Tillsammans kan vi skapa en bättre arbetsmiljö för alla.

Moss, J. (2023) Creating a happier workplace is possible – and worth it, Harvard Business Review. Available at: https://hbr.org/2023/10/creating-a-happier-workplace-is-possible-and-worth-it 

Oswald, Andrew J. , Proto, Eugenio and Sgroi, Daniel. (2015) Happiness and productivity. Journal of Labor Economics, 33 (4). pp. 789–822. Permanent WRAP URL: http://wrap.warwick.ac.uk/63228822.

Bowling, N. A. et al. (2010) A meta-analytic examination of the relationship between job satisfaction and subjective well-being. Journal of occupational and organizational psychology. [Online] 83 (4), 915–934.

sv_SE