Färsk data på Stockholms 2847 CFO-kandidater

Som rutinerade användare av LinkedIn drar vi nytta av de avancerade funktionerna i vårt professionella företagskonto, vilket ger oss tillgång till värdefull data och insiktsfull statistik. Vår senaste analys av LinkedIn-profiler visar intressanta trender bland yrkesverksamma med titeln ”CFO” i Stockholmsregionen. Med en uppskattad täckning på 80% för alla yrkesverksamma – en siffra som ökar bland högskoleutbildade – kan vi med stor tillförlitlighet presentera en övergripande bild av CFO-marknaden i området.

Det är viktigt att notera att även om ”CFO” är den mest förekommande titeln för de som ansvarar för företagets ekonomi, så används inte alltid denna specifika titel. Trots detta ger vår data en robust överblick, särskilt inom större bolag med en omsättning på över 100 miljoner SEK.

Statistiken är baserat på LinkedIn uppgifter och uppdaterad från februari 2024.

Antalet kandidater med CFO-titel i Stockholmsområdet:

2 847 kandidater

Antal CFO’s som bytt jobb senaste 12 månaderna:

413 av 2847

Medianen där flest CFO’s byter jobb:

Efter 2,2 år

Antalet CFO’s som är öppna för nya möjligheter:

Ca 570 CFO-kandidater har aktivt valt att vara öppna för nya möjligheter på LinkedIn

Vanligaste lärosäten:

1. Stockholms universitet     596 kandidater

2. Handelshögskolan                299 kandidater

3. Uppsala universitet              285 kandidater

Vanligaste nivån på utbildning:

49% har en master- eller magisterexamen inom ekonomi

Vilket företag har anställt flest kandidater där senaste titeln var CFO (senaste 12 mån)?

Swedbank

Könsfördelning:

36% kvinnor och 64% män

Antalet aktiva CFO-jobbannonser på LinkedIn i Stockholm just nu (240220):

18

Reflektioner

Den mest uppseende väckande statistiken enligt oss på Fand Rekrytering är det låga median-talet på 2,2 år gällande när CFO’s väljer att byta jobb.  Att nästan hälften av alla CFO’s i Stockholm byter jobb från 0 till 24 månader in i sin tjänst väcker mycket frågor. Att bara ”behålla” sin CFO i 0 till 24 månader, ur ett arbetsgivarperspektiv, måste ses som ett misslyckande eller åtminstone en felrekrytering. Med grova penseldrag bör detta betyda att hälften av alla företag i Stockholm misslyckas med sin CFO-rekrytering.

En annan intressant aspekt är att antalet jobbannonser är relativt få just nu för titeln CFO på LinkedIn. Största faktorn här är att tjänsten sällan annonseras – det brukar vara icke-publika rekryteringar. Är det smart tänkt? Kan vi vara säkra på att inte rätt kandidat faktiskt själv väljer att söka sig till företaget och tjänsten i fråga? Finns alltid kandidaten i rekryterarens ”egna nätverk”?

Vi på Fand Rekrytering sitter på intressant data och statistik för många titlar och tjänster på området. Vi publicerar även lönerapporter exklusivt för våra kunder och annan intressant information utöver våra rekryterings- och konsulttjänster.

sv_SE