Vilka intervjufrågor ställer Elon Musk?

Du har säkert någon gång hört rykten och anekdoter kring välkända företagares ”Silver Bullet Questions”. Alltså lite märkliga, men ibland spetsiga och roliga, intervjufrågor som ställs under rekryteringsprocesser.

Vissa kanske bara använder dem som en kul grej medan andra har en djupare filosofi. Rykten säger att vissa företagare har det som en utslagsfråga, det vill säga om kandidaten ger ett svar de inte tycker om så anställs inte kandidaten – oavsett meriter och match för positionen i fråga.

En ”Silver Bullet Question” är alltså en särskilt utformad fråga som syftar till att avslöja viktiga insikter om en kandidat under en rekryteringsintervju. Frågan är ofta unik i förhållande till standardiserade frågor om erfarenhet och färdigheter. Målet är att fånga kandidatens personlighet, tänkesätt eller förmåga att hantera något främmande instinktivt.

Här är några exempel från några av vår tids mest framstående företagsledare och deras ”Silver Bullet Questions”:

Fördelarna med att implementera en ”Silver Bullet Question” i varje intervju kan vara flera:

  1. Djupare insikter: Genom att använda en välkonstruerad fråga kan intervjuaren få djupare och mer meningsfulla insikter om kandidaten än genom standardfrågor.
  1. Kandidatens anpassningsförmåga: En oväntad eller utmanande fråga kan testa kandidatens förmåga att anpassa sig och hantera osäkra situationer, vilket är viktigt i många arbetsmiljöer.
  1. Identifiera kreativitet och problemlösningsförmåga: En kreativ eller utmanande fråga kan ge en inblick i kandidatens förmåga att tänka utanför boxen och lösa problem på ett innovativt sätt.
  1. Differentiering av kandidater: Eftersom dessa frågor är unika och inte har några standardiserade svar, kan de bidra till att skilja mellan kandidater och identifiera dem som har specifika kvaliteter eller tankesätt som är särskilt värdefulla för företaget.
  1. Skapande av intressanta samtal: En oväntad fråga kan också bidra till att skapa ett mer avslappnat och intressant samtal under intervjun, vilket kan göra det lättare för både intervjuaren och kandidaten att bygga en social relation.

Behöver din organisation hjälp eller tips för att utforma bättre struktur och uppföljning på intervjuerna?

Genom att intervjua en ledningsgrupp eller andra beslutsfattare hos ett företag kan vi på Fand Rekrytering hjälpa er att hitta värderingstyrda intervjufrågor som kan appliceras på samtliga rekryteringsprocesser.

Att ställa samma frågor till alla kandidater skapar en jämförbar grund. Det blir lättare att bedöma och jämföra deras svar och prestationer på ett objektivt sätt. Utöver detta skapar det rättvisa och likabehandling, minskar subjektivitet, effektivitet och konsistens samt förbättrar förutsägbarheten i vilka kandidater som presterar bäst i just din företagsmiljö.

sv_SE