Tre förändringar på ekonomifunktionen 2024

Vi ser en rad trender som redan nu håller på att förändra- och kommer att förändra framtidens ekonomifunktioner. Här sammanfattar vi tre av dem. Ökade regulatoriska och finansiella krav på bolagen medför att mer tid kommer att behöva läggas på rapporteringen. Det i sin tur kräver tighta processer, automatisering och effektivisering av mer generiska arbetsuppgifter. Samtidigt lutas CFO-positionen fram och vi ser att den moderna CFO-rollen blir alltmer strategisk och affärsorienterad än tidigare.

1. Ökade rapporteringskrav

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är en ny EU-förordning som stramar åt kraven på företags hållbarhetsrapportering. Syftet är att öka tillförlitligheten och kvaliteten på hållbarhetsinformation och blir därför något som både kunder och investerare efterfrågar. Vi ser även att hållbarhetsfrågan seglar upp i rekryteringssammanhang som en viktig faktor för att attrahera de bästa talangerna.

2. Teknisk utveckling

Att hänga med i den tekniska utvecklingen är avgörande för företags överlevnad sett ur ett konkurrensperspektiv. AI, Big Data, Smart Data, RPA och molnbaserade lösningar är exempel på teknikutveckling som ställer stora krav på företagens ekonomifunktioner. Det gäller att hänga med i trenderna för att kunna identifiera vilka som kan vara av värdefulla att implementera och därefter lägga upp en plan för åtgärder.

3. CFO-rollen i förändring

CFO-positionen blir alltmer affärsorienterad och strategisk än tidigare. Till följd av mer effektiva och harmoniserade processer kan den moderna finanschefen bli mer framåtlutad och fokusera på analys, planering, och prognos av företaget, snarare än att fokusera på att redogöra av historiska data. Utöver detta har dagens CFO ett bredare ansvarsområde och arbetar närmre kärnverksamheten.

sv_SE