Erfaren expertis i att hitta rätt kandidat

Rekryteringsprocess

Rekryteringsprocessen inkluderar en noggrann behovsanalys, utformning av en kravprofil, effektiv marknadsföring, utförande av intervjuer, noggrann filtrering, användning av tester och professionell rådgivning. Kontraktshantering och dedikerad support. Vår rekryteringsgaranti sträcker sig över 6 månader, vilket speglar vårt åtagande att bygga långsiktiga relationer med både våra kunder och kandidater.

Executive Search-process

Vår Executive Search process är uppbyggd som vår rekryteringsprocess men med två stora skillnader. Vi förlitar oss här i hög grad på informella referenser och tips via vårt nätverk. Vi använder oss av en kompensationsmodell inom vårt nätverk. Vi kan även genomföra DISC-analys och möjlighet att djupintervjua samt utföra ingående personlighetsinventorium på såväl ledningsgrupp som enskilda individer.

Vi förlitar oss på forskningen

Tester & kontroller

Kompetenstester

Vi erbjuder flertalet kompetenstester och utformning av case

Psykometriska tester

Beprövade och forskningsbaserade profilbedömningar

Bakgrundskontroll

Vi utför gedigen referens- och bakgrundskontroll

sv_SE