Detta är våra affärsområden

Vi tror på 10 000-timmars regeln. Gör du något länge så blir du riktigt duktig på just det. Vi har valt att bli riktigt duktiga på ett begränsat antal branscher och kompetenser.

Ekonomi och redovisning

 • CFO
 • Ekonomichef
 • Koncernredovisningsekonom
 • Koncerncontroller
 • Projektledare
 • Processpecialist
 • Projektcontroller
 • Credit Controller
 • Chefscontroller
 • Business Analyst
 • Lönespecialist
 • Lönechef
 • Redovisningschef
 • Team Leader
 • Projektredovisningsekonom
 • Momsspecialist
 • Bokslutsekonom
 • Bolagsekonom
 • Systemspecialist
 • Financial Controller
 • Business Controller
 • Redovisningsspecialist
 • Redovisningsekonom
 • Ekonomiassistent

Bank & Finans

 • Investment Banking
 • Private Equity
 • Investment Management
 • Corporate Finance
 • M&A
 • Wealth Management
 • Treasury
 • Cash Management
 • Riskanalytiker
 • Riskkontroll
 • Kvantitativ analytiker
 • Kreditriskanalytiker
 • Regulatorisk rapportering
 • Compliance
 • Produktägare
 • Internkontroll
 • Front Office
 • Back Office
 • Aktuarie
 • Försäkringsspecialist
 • Solvens-expert

Digital

 • Chief Marketing Officer
 • Chief Digital Officer
 • Growth Director
 • Commercial Director
 • Brand Director
 • E-commerce
 • Merchandise Manager
 • Performance Marketing
 • Paid Specialist
 • Social Media Manager
 • CRM Manager
 • Digital Marketing Manager
 • Data Scientist
 • Chief Commercial Officer
 • Chief Operations Officer