fbpx

Rekrytering

Vi är er rådgivande part från utformandet av kravprofil tills det att slutkandidaten är signerad.

AdobeStock_208777716

1) Kravprofil – Vi genomför tillsammans en bakgrunds- och behovsanalys av organisationen och den tilltänka rollen. Vi går igenom vilka personliga egenskaper, erfarenheter och kompetensområden som är viktiga för att lyckas i rollen. Vi går även igenom rollens rådande ansvarsområden och arbetsuppgifter samt hur ni önskar att rollen utvecklas i organisationen över tid.

 

2) Sökande och annonsering – Vi annonserar oftast tjänsten på vår hemsida samt på en rad ledande relevanta webbplatser. Vi startar det aktiva sökarbete på en gång i vår databas och med hjälp av den senaste söktekniken kan vi snabbt få fram relevanta kandidater som matchar kravprofilen. Självklart har vi även tillgång till externa kanaler där vi söker kandidater vilket breddar urvalet ytterligare.

 

3) Intervju och presentation – Vi intervjuar löpande de mest relevanta kandidaterna hos oss. Därefter gör vi ytterligare urval och presenterar tre till fem kandidater till er som matchar befattningsbeskrivningen. Vi bokar därefter in kandidaterna på intervju hos er.

 

4) Tester – Vi är certifierade i Cut-e testverktyg och utför både färdighets- och begåvningstester på en eller ett par slutkandidat/-er. Vi tillhandahåller även kompetensbaserade färdighetstester som vi kan utföras vid behov. Vi kontaktar två formella referenser och kan även genomföra bakgrundskontroll av kandidaten innefattande kreditupplysning och utdrag ur polisens belastningsregister.

 

5) Kontraktsskrivning – Nu är det dags för kontraktsskrivning med slutkandidaten! Vi konsulterar gärna vad gäller erbjudandet till slutkandidat om lönenivå, förmåner och/eller andra avtalsfrågor. Vi återkopplar direkt till övriga kandidater som har varit involverade i processen.

 

6) Uppföljning- Ett par-tre månader in i anställningen bokar vi upp båda parter för en avstämning för att säkerställa det allra viktigaste för oss; att matchningen har fallit ut väl. Vi tillämpar garantiperiod i alla våra rekryteringar! Det innebär att vi kostnadsfritt utför en nyrekrytering om kandidaten mot förmodan inte möter upp överenskomna kvalifikationer eller själv väljer att avsluta anställningen inom en överenskommen period.

AdobeStock_288572603

Interim

Vi vet att det måste gå fort när behovet av att hyra in en konsult uppstår, vår proaktiva process tillåter oss att agera i det tempo som marknaden kräver!

AdobeStock_315898167

1) Intervjuer sker löpande – Vi intervjuar löpande kandidater ur alla nivåer inom ekonomi som antingen är tillgängliga för uppdrag direkt eller som blir tillgängliga på marknaden inom några veckor.

 

2) Vår klient har behov av att hyra in en konsult – När behovet väl uppstår sätter vi genast igång med utformning av kravprofilen, se nästa steg.

 

3) Kravprofil - Vi genomför tillsammans en bakgrunds- och behovsanalys av organisationen och den tilltänka konsultpositionen. Vi går igenom vilka personliga egenskaper, erfarenheter och kompetensområden som är viktiga för att lyckas i rollen. Vi går även igenom rollens rådande ansvarsområden, arbetsuppgifter, tidshorisont för uppdraget, ifall ni önskar hyra in en person som ni sedan kan rekrytera över, vad som ligger till grund för behovet samt vad ni önskar att resursen åstadkommer. 

4) Sökning av konsulter och presentation – Vi startar direkt det aktiva sökarbete i vår databas och med hjälp av den senaste söktekniken kan vi snabbt få fram relevanta konsulter som matchar kravprofilen. Vi har även tillgång till externa kanaler där vi söker konsulter vilket breddar urvalet ytterligare. Vi kan även genomföra kompetensbaserade tester om ni önskar. Redan inom 48 h kan vi presentera upp till tre relevanta konsulter till er som är kvalitetssäkrade via intervju och eventuella tester hos oss och som är tillgängliga inom kort varsel. Därefter bokar vi in intervjuer hos er.

 

5) Referenstagning - Vi kontaktar i regel två formella referenser och kan även genomföra bakgrundskontroll av konsulten innefattande kreditupplysning och utdrag ur polisens belastningsregister.

 

6) Avtal och uppföljning – När vår klient har valt vilken konsult som ska utföra uppdraget ordnar vi med kontraktsskrivning för båda parter. Vi återkopplar direkt till övriga konsulter som har varit involverade i processen. Vi håller dialogen uppdraget igenom med båda parter för att säkerställa att matchningen har fallit ut väl samt för att snabbt kunna förlänga avtal vid behov eller lyssna in om ni önskar att inhyrningen av konsulten övergår i en rekrytering.

Young woman talking with recruitment committee in big enterprise