fbpx

Att skriva CV

 • Skriv ditt CV i kronologisk ordning med den senaste erfarenheten överst
 • Texten bör hållas stringent där de mest relevanta delarna av dina erfarenheter lyfts fram
 • Konkretisera vad dina ansvarsområden och initiativ har lett till i siffror om det är möjligt
 • Specificera om du har arbetat inom särskilda system eller regelverk då rekryterare oftast eftersöker en specifik kompetens eller erfarenhet
 • Registrera ditt CV hos Fand samt i andra relevanta sammanhang

Intervju

Att gå på anställningsintervju är som att prata inför folk. Ju mer du övar desto bättre blir du!

 • Be om tidsram för intervjun så att du kan allokera tiden på ett vettigt sätt. 
 • Låt inte adjektiven om hur du är som person dansa själva. Förse dem med en partner i form av konkreta exempel. Du blir mer trovärdig och det blir enklare för rekryteraren att minnas dig.
 • Våga visa vem du är som person! Gå in i intervjun med ett några förberedda bullet points med händelser ur din karriär som du vill få fram under intervjun. När du har fått fram dem får du gärna visa vem du är som person också! 
 • Kom 5-10 minuter före intervjun startar så att du hinner landa inför mötet. Läs på om rollen och om företaget, det visar på engagemang. Stå gärna upp när du väntar på rekryteraren; det ger ett vaket intryck och utesluter helt risken för att du inte hinner resa dig upp och måste hälsa på din motpart sittandes. 
 • Handfast handslag med ögonkontakt. 
 • Var förberedd för att svara på hur just du kan bidra till organisationen eller rollen du intervjuas för.
 • Ha med ett block och penna. Förbered gärna ett par frågor innan som du kan ställa mot slutet om utrymme ges.